Bath Colours

Euro White 1W28 (std)

Euro White 1W28 (std)

Pergamon 1W91

Pergamon 1W91

Natura 1W95

Natura 1W95

Agais Vert Egee 6W17

Agais Vert Egee 6W17

Greenwich 6W24

Greenwich 6W24

Indian Ivory 5W72

Indian Ivory 5W72

Whisper Blue 7W90

Whisper Blue 7W90

Capri 7W68

Capri 7W68

Black 9W62

Black 9W62

Burgundy 4W76

Burgundy 4W76

Calypso 6W20

Calypso 6W20

Blue Ocean 7W69

Blue Ocean 7W69

Whisper Pink 4W86

Whisper Pink 4W86

Manhattan 9W72

Manhattan 9W72

Edelweiss 1W26 (matte)

Edelweiss 1W26 (matte)

Jasmin 1W53 (matte)

Jasmin 1W53 (matte)

Bronze 5Y60 (metallic)

Bronze 5Y60 (metallic)

Steel 9Y14 (metallic)

Steel 9Y14 (metallic)

Gold 5Y58 (metallic)

Gold 5Y58 (metallic)